Dunfermline Athletic

  • 6th in Scottish Championship

Dunfermline Athletic Fixtures

August, 2019
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 24 Aug
vTBDScottish Championship
Sat, 31 Aug
vTBDScottish Championship
September, 2019
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sun, 8 Sep
vTBDScottish League Challenge Cup
Sat, 14 Sep
vTBDScottish Championship
Sat, 21 Sep
vTBDScottish Championship
Sat, 28 Sep
vTBDScottish Championship
October, 2019
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 5 Oct
vTBDScottish Championship
Sat, 19 Oct
vTBDScottish Championship
Sat, 26 Oct
vTBDScottish Championship
Tue, 29 Oct
vTBDScottish Championship
November, 2019
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 2 Nov
vTBDScottish Championship
Sat, 9 Nov
vTBDScottish Championship
Sat, 16 Nov
vTBDScottish Championship
Sat, 30 Nov
vTBDScottish Championship
December, 2019
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 7 Dec
vTBDScottish Championship
Sat, 14 Dec
vTBDScottish Championship
Sat, 21 Dec
vTBDScottish Championship
Sat, 28 Dec
vTBDScottish Championship
January, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 4 Jan
vTBDScottish Championship
Sat, 11 Jan
vTBDScottish Championship
Sat, 25 Jan
vTBDScottish Championship
February, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 1 Feb
vTBDScottish Championship
Sat, 15 Feb
vTBDScottish Championship
Sat, 22 Feb
vTBDScottish Championship
Sat, 29 Feb
vTBDScottish Championship
March, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Wed, 4 Mar
vTBDScottish Championship
Sat, 7 Mar
vTBDScottish Championship
Sat, 14 Mar
vTBDScottish Championship
Sat, 21 Mar
vTBDScottish Championship
Sat, 28 Mar
vTBDScottish Championship
April, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 4 Apr
vTBDScottish Championship
Sat, 11 Apr
vTBDScottish Championship
Sat, 18 Apr
vTBDScottish Championship
Sat, 25 Apr
vTBDScottish Championship
May, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 2 May
vTBDScottish Championship