Ohio StateBuckeyes

  Ohio State Buckeyes Schedule 2019-20

  Regular Season
  Regular Season
  DateOpponentTimeTV
  Sun, 10 Nov7:00 PM
  Thu, 14 Nov12:00 AM
  Sun, 17 Nov7:00 PM
  Fri, 22 Nov12:30 AM
  Sun, 24 Nov8:00 PM
  Fri, 29 Nov11:30 PM
  Sun, 1 Dec1:45 AM
  Fri, 6 Dec1:00 AM
  Sun, 8 Dec7:00 PM
  Mon, 16 Dec1:30 AM
  Wed, 18 Dec3:05 AM
  Sat, 28 Dec5:00 PM
  Tue, 31 Dec10:00 PM
  Tue, 7 Jan12:00 AM
  Thu, 9 Jan11:00 PM
  Sun, 12 Jan7:00 PM
  Thu, 16 Jan11:00 PM
  Sun, 19 Jan7:00 PM
  Fri, 24 Jan1:00 AM
  Thu, 30 Jan11:30 PM
  Sun, 2 Feb8:00 PM
  Fri, 7 Feb1:00 AM
  Sun, 9 Feb7:00 PM
  Fri, 14 Feb12:00 AM
  Sun, 16 Feb7:00 PM
  Thu, 20 Feb12:00 AM
  Sat, 22 FebTBD
  Tue, 25 Feb11:00 PM
  Sat, 29 Feb9:00 PM