Northwestern StLady Demons

  Northwestern St Lady Demons Schedule 2019-20

  Regular Season
  Regular Season
  DateOpponentTimeTV
  Wed, 6 Nov1:30 AM
  Sat, 9 Nov12:30 AM
  Thu, 14 Nov12:30 AM
  Tue, 19 Nov12:00 AM
  Sat, 23 Nov1:00 AM
  Thu, 28 Nov12:30 AM
  Thu, 5 Dec12:30 AM
  Sun, 15 Dec8:00 PM
  Wed, 18 Dec9:00 PM
  Sat, 21 Dec8:00 PM
  Sun, 29 Dec7:00 PM
  Thu, 2 Jan9:00 PM
  Sun, 5 Jan8:00 PM
  Thu, 9 Jan12:30 AM
  Sat, 11 Jan7:00 PM
  Thu, 16 Jan12:30 AM
  Thu, 23 Jan12:30 AM
  Sat, 25 Jan7:00 PM
  Thu, 30 Jan12:30 AM
  Sat, 1 Feb7:00 PM
  Wed, 5 Feb11:30 PM
  Sat, 8 Feb8:00 PM
  Thu, 13 Feb12:30 AM
  Sat, 15 Feb7:00 PM
  Thu, 20 Feb12:00 AM
  Thu, 27 Feb12:30 AM
  Sat, 29 Feb7:00 PM
  Thu, 5 Mar1:00 AM
  Sat, 7 Mar7:00 PM