South Dakota StateJackrabbits

  South Dakota State Jackrabbits Schedule 2019-20

  Regular Season
  Regular Season
  DateOpponentTimeTV
  Fri, 8 Nov11:00 PM
  Wed, 13 Nov1:00 AM
  Sat, 16 Nov1:45 AM
  Fri, 22 Nov1:00 AM
  Sun, 24 Nov12:00 AM
  Thu, 28 Nov4:00 PM
  Fri, 29 Nov4:00 PM
  Sat, 30 Nov6:30 PM
  Sun, 8 Dec1:00 AM
  Sun, 8 Dec8:00 PM
  Thu, 12 Dec1:00 AM
  Sat, 14 DecTBD
  Wed, 18 Dec1:00 AM
  Sat, 21 Dec10:00 PM
  Sun, 29 Dec8:00 PM
  Fri, 3 Jan12:00 AM
  Sat, 4 Jan8:00 PM
  Fri, 10 Jan2:00 AM
  Sun, 12 Jan7:00 PM
  Fri, 17 Jan1:00 AM
  Sat, 18 Jan7:00 PM
  Sat, 25 Jan1:00 AM
  Thu, 30 Jan11:15 PM
  Sat, 1 Feb8:00 PM
  Sat, 8 Feb8:00 PM
  Fri, 14 Feb1:00 AM
  Sat, 15 Feb7:00 PM
  Fri, 21 Feb1:00 AM
  Sat, 22 Feb8:00 PM
  Thu, 27 Feb11:00 PM